ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับรายได้

“โปรดทราบว่าโอกาสทางธุรกิจกับควิอรีทำให้คุณมีศักยภาพในการสร้างรายได้แบบไม่จำกัด อย่างไรก็ดีควิอรีไม่รับประกันความสำเร็จทางด้านการเงินของคุณ ความสําเร็จของคุณจะเป็นผลมาจากการสร้างธุรกิจ ที่เกิดจากทํางานอย่างทุ่มเท ขยัน มีทักษะ มีความสามารถ สมํ่าเสมอ และมีความเป็นผู้นํา รายได้ของคุณจะขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้ดีเพียงใด”


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ DSHEA

ข้อความในเว็บไซต์นี้ยังไม่ได้รับการประเมินผลโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัย บำบัด รักษา หรือป้องกันโรคใดๆ


ข้อจำกัดความรับผิดชอบด้านความปลอดภัย

ผู้ที่มีอาการทางการแพทย์หรือเป็นโรคเบาหวาน ตั้งครรภ์ หรือให้นมบุตร รับประทานยา หรือเริ่มโปรแกรมควบคุมน้ำหนัก ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ QuiAri หรือเปลี่ยนแปลงอาหารอื่นๆ


จุดประสงค์ของข้อมูล

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้หรือบรรจุภัณฑ์ ฉลาก และสิ่งพิมพ์ใดๆ ไม่ควรแทนที่คำแนะนำจากแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปเท่านั้น และออกแบบมาเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านสุขภาพ


ข้อมูลติดต่อ

  • +1 813-413-8120
  • +1 813-413-8139
  • เวลาทำการ: วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
  • 9.00 น. - 17.00 น. เวลา Eastern

มีคำถามใช่ไหม?